viae vitae kinderen

Bestuur en Ambassadeurs

Bestuur

Het bestuur van de stichting Viae Vitae bestaat uit vier personen, afkomstig uit verschillende sectoren van de samenleving. De bestuursleden delen een grote mate van betrokkenheid bij kwetsbare mensen in de samenleving. De beloning wordt gevormd door de voldoening van geslaagde projecten en door de wetenschap anderen te kunnen helpen.

Gerard Bakker
Voorzitter

De heer Gerard Bakker is voorzitter van de Raad van Bestur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij studeerde fiscaal recht en werkt sinds 1978 voor het ministerie. Na deel uitgemaakt te hebben van het managementteam van de Fiod-Ecd en bij de Douane Rotterdam, was hij directeur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en later directeur Mededinging van de Autoriteit Consument & Markt (NCM). Hij publiceert regelmatig over handhaving, toezicht, fraudebestrijding en financieel rechercheren. Gerard is begaan met het lot van kinderen in de derde wereld. Zijn motto: ‘don’t gíve them fish, but teach them how to fish.’

Gerard Brom
Secretaris

De heer Gerard Brom houdt zich in het dagelijks leven bezig met alles wat te maken heeft met de educatieve uitgeverij. Gerard heeft in het verleden gedoceerd aan de KTS, een van de scholen die vallen onder de Aloysiusstichting. Het bestuur van die stichting is nauw verwant aan de broedercongregatie waar Theo Blokland deel van uitmaakt. In de vele tussenliggende jaren zijn de plezierige contacten blijven bestaan. Hij is de initiatiefnemer van de stichtig Viae Vitae en vervult daarnaast diverse andere functies. Hij is voorzitter en penningmeester van het Steunfonds van de Longalliantie Nederland, en was tot voorjaar 2015 bestuurslid van de Vereniging Nederland-Davos.

Henk van Driel
Penningmeester

(Omschrijving volgt)

Ambassadeurs

Vooraanstaande mensen zijn niet zomaar bereid hun naam te verbinden aan een goed doel. Onze ambassadeurs doen dat wel. Professionals, die – gezien hun maatschappelijke functies – belang hebben bij integriteit. En daarmee een waardig boegbeeld vormen voor onze stichting. De ambassadeurs stellen hun vertrouwen in Viae Vitae en ondersteunen de doelstellingen van de stichting. Zij geven de stichting een gezicht en dragen bij aan de bekendheid. De ambassadeurs komen voort uit diverse geledingen van de samenleving, zoals de overheid, particuliere sector (ondernemingen en ondernemers), gezondheidszorg en wetenschap.

De heer J. Franssen
lid van de Raad van State

In de politiek startte de heer Jan Franssen als adviseur van Hans Wiegel. Later was hij onder meer lid van de provinciale staten van Noord-Holland, lid van de Tweede Kamer, burgemeester van Zwolle en tot 2014 Commissaris van de Koningin resp. de Koning te Zuid-Holland.

Mgr. drs.  A.H. van Luyn
Voormalig bisschop van Rotterdam 

Mgr. drs. A.H. van Luyn was de vierde bisschop van Rotterdam. Na zijn opleiding aan het klein-seminarie van Don Bosco startte hij zijn priesterstudie aan het Salesiaanse filosoficum. In Turijn haalde hij vervolgens zijn licentiaat theologie. Na vele functies als onder meer docent, studieprefect en overste en lidmaatschappen (o.a. van de Bisschoppelijke Beheerscommissie en de Bijzondere Synode) werd hij in 1991 Secretaris-Generaal van het R.K.-Kerkgenootschap en in 1994 tot bisschop gewijd. In juni 2011 heeft hij afscheid genomen als bisschop.

prof. dr. mr. M. Pheijffer
Hoogleraar (Forensische) Accountancy

Marcel Pheijffer is als hoogleraar forensische accountancy verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en de Leidse Universiteit. Daarvoor heeft hij zo’n 18 jaar bij de Belastingdienst gewerkt en was betrokken bij onderzoeken op het gebied van de georganiseerde criminaliteits- en fraudebestrijding. Marcel werkte onder meer voor parlementaire commissies en publiceert regelmatig artikelen, boeken, weblogs en opinieartikelen over onderwerpen als fraude, witwassen, ethiek en integriteit.

Mgr. J.T. Suwatan m.s.c.
Bisschop van Manado (Noord-Sulawesi)

Bisschop Joseph Suwatan is geboren in 1940 en werd op 29-jarige leeftijd tot priester gewijd in de orde van de missionarissen van het Heilig Hart van Jesus. In 1990 is hij benoemd tot bisschop van Manado, Noord-Sulawesi. Door mgr. Suwatan zijn de belangen van de stichting Viae Vitae in belangrijke mate gewaarborgd in het werkgebied.

G. van den Tweel
Ondernemer

Gerard van den Tweel (70) is directeur / eigenaar van de Van den Tweel Groep te Nijkerk, een bedrijvengroep werkzaam in retail, horeca, vastgoedbeheer en projectontwikkeling. De Van den Tweel Groep telt ruim 1100 medewerkers en heeft vestigingen in  Nederland en op de eilanden Aruba, Bonaire en Curacao.